Protetyka

Utrata zębów to problem nie tylko estetyczny, ale również funkcjonalny. Protetyka zajmuje się odtwarzaniem braków w uzębieniu oraz odbudową zębów. Zęby poza walorami estetycznymi odpowiedzialne są za rozdrabnianie pokarmów, biorą udział w artykulacji dźwięków, a ich wzajemne ustawienie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych. 

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na uzupełnienia stałe, czyli takie, które są na stałe umocowane w jamie ustnej, a pacjent nie ma możliwości ich swobodnego wyjmowania oraz uzupełnienia ruchome – czyli te, które pacjent powinien codziennie wyjmować z jamy ustnej.

Uzupełnienia stałe
Protetyczne uzupełnienia stałe to elementy protetyczne na stałe zamocowane w jamie ustnej. Wśród uzupełnień stałych wyróżniamy:

 • korony pełnoceramiczne – licowane porcelaną korony protetyczne z komputerowo zeskanowaną i dociętą podbudową z tlenku cyrkonu – preferowane w przednim odcinku łuku zębowego lub wszędzie tam, gdzie niezbędna jest estetyka na najwyższym poziomie
 • korony licowane porcelaną na podbudowie metalowej – bardzo trwałe korony licowane porcelaną. Mogą być wykonane bezpośrednio na oszlifowanych zębach, lub kiedy ząb uległ znacznemu uszkodzeniu mogą być wykonane na wkładach koronowo-korzeniowych. W przypadku braku pojedynczego lub kilku zębów korony licowane porcelaną wykorzystujemy do wykonania mostów porcelanowych na podbudowie metalowej.
 • korony tymczasowe – niezbędne do czasowej odbudowy leczonego zęba


Uzupełnienia ruchome
To wszelkiego rodzaju protezy częściowe lub całkowite. Wśród protez częściowych wyróżniamy protezy szkieletowe, szynoprotezy, protezy acetalowe umocowane na zębach własnych za pośrednictwem klamer lub zamków orazprotezy akrylowe. Protezy częściowe mocujemy na zębach z udziałem klamer – metalowych lub estetycznych – acetalowych, lub z udziałem elementów precyzyjnych - zamków lub zatrzasków. 

Protezy całkowite wykonujemy z akrylu najwyższej jakości. 

Istnieje możliwość bardzo indywidualnego doboru kształtu, koloru, a nawet ustawienia zębów np.: na podstawie zdjęcia własnego pacjenta. 

Wykonujemy wszelkiego typu naprawy uszkodzonych protez. Dostawiamy brakujące zęby, sklejamy złamane płyty protezy, dostawiamy klamry, wykonujemy podścielenia protez, a także wymiany nieestetycznych, zużytych, akrylowych części w protezach szkieletowych.
Poza tradycyjnymi uzupełnieniami protetycznymi Centrum Stomatologiczne RODENTIS wykonuje wszelkiego rodzajuodbudowy z zakresu implantoprotetyki.
W zależności od ilości brakujących zębów i rodzaju odbudowy zabiegi możemy podzielić na:

W zależności od ilości brakujących zębów i rodzaju odbudowy zabiegi możemy podzielić na:

 

 • Odbudowa jednego zęba za pomocą pojedynczej korony
  W przypadku utraty pojedynczego zęba, implant stanowi doskonałą alternatywę do tradycyjnego wykonania korony. Pacjent unikasz w ten sposób szlifowania zdrowych zębów własnych.
  Odbudowa jednego zęba za pomocą pojedynczej korony
 • Odbudowa kilku zębów za pomocą mostu
  W przypadku utraty kilku zębów dzięki implantom unikamy szlifowania sąsiednich zębów naturalnych.
  Odbudowa kilku zębów za pomocą mostu
 • Odbudowa bezzębia za pomocą protezy stałej(most)
  W przypadku braku wszystkich zębów własnych istnieje możliwość wykonania mostu pełnego w oparciu o wszczepione implanty. Szczegóły są omawiane wcześniej z lekarzem chirurgiem.
  Odbudowa bezzębia za pomocą protezy stałej
 • Odbudowa bezzębia za pomocą protezy ruchomej(proteza całkowita)
  Bezzębne szczęki można zaopatrzyć w protezę całkowitą mocując ją trwale na implantach. Można zastosować np. zatrzaski kulkowe czy wykonać tzw. belkę Doldera. Takie rozwiązanie pozwala idealnie utrzymywać protezę w jamie ustnej.

 

Po wyborze odpowiedniej opcji oraz pobraniu wycisków praca protetyczna przekazywana jest do laboratorium protetycznego gdzie technik wykona ostateczne uzupełnienie pracy. Po około 2 tyg. następuje oddanie gotowej pracy, aby lekarz protetyk mógł założyć ją pacjentowi.